dots

Vekterkurs  
04. mars

kr 15.000

Grunnutdanningen skal legge grunnlag for yrkesutøvelse som vekter. Formålet med utdannelsen er å ivareta rettsikkerheten for dem som kommer i kontakt med vektere og sikre god kvalitet på vakttjenestene. Det er videre et formål med utdannelsen at vekteren skal kunne ivareta egen sikkerhet.

Påmelding: Velg betalingsmåte med SVEA

Detaljer

Vektere utfører mange ulike oppgaver og opplæringen skal dekke relevante fagområder og utfordringer vektere kan møte i arbeidet. Grunnutdanningen skal gi vekteren kompetanse som kan forebygge uønskede hendelser som uhell, ulykker og kriminelle handlinger eller redusere konsekvensene av disse. Opplæringen skal legge grunnlag for å utvikle kompetanse om risikovurderinger, sikkerhetstiltak, beredskapsarbeid og konflikthåndtering. Videre skal opplæringen fremme kompetanse om etikk og regelverk og helse, miljø og sikkerhet.

DatoTidAnt, timer
04.03.2416:00 – 22:006 timer
05.03.2416:00 – 22:006 timer
06.03.2416:00 – 22:006 timer
07.03.2416:00 – 22:006 timer
11.03.2416:00 – 22:006 timer
12.03.2416:00 – 22:006 timer
13.03.2416:00 – 22:006 timer
14.03.2416:00 – 22:006 timer
18.03.2416:00 – 22:006 timer
19.03.2416:00 – 22:006 timer
20.03.2416:00 – 22:006 timer
21.03.2416:00 – 22:006 timer
02.04.2416:00 – 22:006 timer
03.04.2416:00 – 22:006 timer
04.04.2416:00 – 22:006 timer

Kjøp nå, betal senere!

Med delbetaling fra svea kan du velge å dele opp betalingen i månedlige innbetalinger. Vi tilbyr 6, 12, 24 og 36 måneders delbetaling – men du bestemmer hvor lang nedbetalingstid du ønsker.

Alle kursene

Vi arrangerer kontinuerlig kurs i 2023