PCM har gleden av å tilby grunnleggende brannvernkurs og evakueringsøvelser. Vi er opptatt av å videreformidle våre sikkerhetskunnskaper, og å påvirke kursdeltakernes holdning til forebyggende tiltak.

Brannvernkurs

Vårt brannvernkurs gir deltakere de nødvendige forutsetningene for å kunne slukke et branntilløp ved hjelp av slukkemidler. Vi tilbyr kurset til større grupper og virksomheter som er pålagt å avholde brannvernopplæring etter forskrift om brannforebyggende tiltak. Dette kan for eksempel være sykehjem, skoler, behandlingsinstitusjoner, leiekomplekser, barnehager m.m.

Vi skreddersyr gjerne kurset for deg, slik at innhold og varighet blir tilpasset ditt og din bedrifts behov. Dette blir bestemt ut fra de ansattes kunnskapsnivå og bransje.

Innhold:
Teoretisk del:

 • Holdninger og motivasjon
 • Forebyggende brannvern
 • Brannteori
 • De mest vanlige slukkemidlene
 • Bruk og begrensninger
 • Vanlige brannårsaker

Praktisk del:

I denne delen av kurset får deltakerne selv trene på å slukke brann med håndslukkere.

Kurset kan holdes både ute til kunden eller hos oss, kurset gjennomføres av dyktige instruktører med lang erfaring.

Alle kan delta, og det stilles ingen krav til forkunnskaper. Her skal alle kunne tilegne seg tilstrekkelig kunnskap, uansett den enkeltes forutsetning.

Evakueringsøvelser

Vårt evakueringskurs bevisstgjør og oppdaterer personale og ansatte når det gjelder riktig adferd under en brann- eller evakueringssituasjon. Vi belyser viktigheten av at alle er forberedt med tanke på instrukser og sin oppgave under brann/evakuering. Erfaringen vår sikrer deltakerne en målrettet og riktig opplæring.

Kurset kan benyttes av alle virksomheter som er pålagt å holde brannøvelser etter forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Forskriften krever at alle ansatte og ledere skal ha brannvernopplæring og gjennomføre regelmessige brannøvelser. Brannøvelser skal avholdes minst én gang per år hos de aller fleste bedrifter. Det stilles også krav til planlegging og utførelse av øvelsene, i tillegg til dokumentasjon av avholdte øvelser.

Vi skreddersyr gjerne kurset for deg og din bedrift, slik at innhold og varighet blir tilpasset ditt behov. Dette blir bestemt ut fra de ansattes kunnskapsnivå og bransje.

Innhold:

Vårt ønske er at din virksomhet skal oppfylle kravene fra myndighetene, og vi bistår derfor med følgende:

 • Fullstendig plan for øvelsen
 • Målsetninger med øvelsen
 • Kontakt og samkjøring med offentlige etater
 • Gjennomføring av øvelser
 • Evaluering
 • Skriftlig oppsummering av øvelsen for at virksomheten oppfyller kravene til dokumentasjon.