Vi kjenner til utfordringene, og iverksetter de rette tiltakene!

Vår lange og brede erfaring har gitt oss god kompetanse på hva som fungerer. Med en kombinasjon av erfarne vektere og tekniske løsninger, sørger vi for å optimalisere og bidra til å hindre stans eller andre uønskede hendelser under byggeperioden. En byggeplass er dynamisk, hvilket gjør det viktig at vi hele tiden former og tilpasser tjenesten iht. fremdrift.

Vi utfører mobilt og stasjonært vakthold etter avtale og skreddersydd instruks. Vi sørger for riktig aksjon ved uønskede hendelser og på denne måten avverger vi tyveri og begrenser driftsstans.