Vår filosofi i alle ledd av vår virksomhet er at våre tjenester skal bygge på service og tilstedeværelse for våre oppdragsgivere og deres gjester. Det er gjester og brukere som skal være i fokus. Alle våre vektere er utdannet og godkjent i henhold til «Lov om vaktvirksomhet».

I løpet av våre 20 år i sikkerhetsbransjen har vi ikke hatt noen alvorlige personskader eller anmeldelser og har et nært samarbeid med politiet i Trøndelag.

Vi leverer tjenester som bl.a. Vektere, arrangementssikkerhet, scenevakthold, backstagevakthold, ledsagertjeneste, sjåfører med spesialutdannelse, prosjektledere, sikkerhetsplaner, beredskapslaner og vaktinnstrukser.

Vi har et tett samarbeide med Norges ledende vaktselskap innenfor arrangementsikkerhet, ProSec i Oslo.

Brann/Evakueringssplan og Ros Analyse

Public Control Management AS tilrettelegger og hjelper virksomheten med branndokumentasjon, brann og evakueringsøvelser samt generelt brannforebyggende arbeid.

Følger norsk lov og standard, vurdering av eksisterende tiltak. Forslag til forbedring og utbedringer/ nye brannforebyggende tiltak. Hjelp til å igangsette og effektuere.

PCM Security gjennomfører befaring og vurdering i samarbeid med virksomheten. Det utarbeides gjennomgående rapport med konkrete forslag etter befaringen.

Risikoanalyse: Public Control Management As Hjelper din bedrift i utførerelse av Ros analyse. Risikovurderingen gjennomføres ved å planlegge aktiviteter og/eller tiltak både ved etablering og ved endringer av eksisterende virksomhet. Uavhengig av formålet er det viktig at risikovurderingen tilpasses i tid slik at resultatet foreligger før beslutninger skal tas. HMS og avikshåndtering er tiltak.