dots

Vekterkurs  
19. august

kr 15.000

Grunnutdanningen skal legge grunnlag for yrkesutøvelse som vekter. Formålet med utdannelsen er å ivareta rettsikkerheten for dem som kommer i kontakt med vektere og sikre god kvalitet på vakttjenestene. Det er videre et formål med utdannelsen at vekteren skal kunne ivareta egen sikkerhet.

Påmelding: Velg betalingsmåte med SVEA

Detaljer

Vektere utfører mange ulike oppgaver og opplæringen skal dekke relevante fagområder og utfordringer vektere kan møte i arbeidet. Grunnutdanningen skal gi vekteren kompetanse som kan forebygge uønskede hendelser som uhell, ulykker og kriminelle handlinger eller redusere konsekvensene av disse. Opplæringen skal legge grunnlag for å utvikle kompetanse om risikovurderinger, sikkerhetstiltak, beredskapsarbeid og konflikthåndtering. Videre skal opplæringen fremme kompetanse om etikk og regelverk og helse, miljø og sikkerhet.

Dato Tid Ant, timer
19.08.24 16:00 – 22:00 6 timer
20.08.24 16:00 – 22:00 6 timer
21.08.24 16:00 – 22:00 6 timer
22.08.24 16:00 – 22:00 6 timer
26.08.24 16:00 – 22:00 6 timer
27.08.24 16:00 – 22:00 6 timer
28.08.24 16:00 – 22:00 6 timer
29.08.24 16:00 – 22:00 6 timer
02.09.24 16:00 – 22:00 6 timer
03.09.24 16:00 – 22:00 6 timer
04.09.24 16:00 – 22:00 6 timer
05.09.24 16:00 – 22:00 6 timer
09.09.24 16:00 – 22:00 6 timer
10.09.24 16:00 – 22:00 6 timer
11.09.24 16:00 – 22:00 6 timer
12.09.24 16:00 – 22:00 6 timer
16.09.24 16:00 – 22:00 6 timer
17.09.24 16:00 – 22:00 6 timer
18.09.24 16:00 – 22:00 6 timer
19.09.24 16:00 – 22:00 6 timer

Kjøp nå, betal senere!

Med delbetaling fra svea kan du velge å dele opp betalingen i månedlige innbetalinger. Vi tilbyr 6, 12, 24 og 36 måneders delbetaling – men du bestemmer hvor lang nedbetalingstid du ønsker.

Alle kursene

Vi arrangerer kontinuerlig kurs i 2023