dots

Vekterkurs  
21. Mai

kr 15.000

Grunnutdanningen skal legge grunnlag for yrkesutøvelse som vekter. Formålet med utdannelsen er å ivareta rettsikkerheten for dem som kommer i kontakt med vektere og sikre god kvalitet på vakttjenestene. Det er videre et formål med utdannelsen at vekteren skal kunne ivareta egen sikkerhet.

Påmelding: Velg betalingsmåte med SVEA

Detaljer

Vektere utfører mange ulike oppgaver og opplæringen skal dekke relevante fagområder og utfordringer vektere kan møte i arbeidet. Grunnutdanningen skal gi vekteren kompetanse som kan forebygge uønskede hendelser som uhell, ulykker og kriminelle handlinger eller redusere konsekvensene av disse. Opplæringen skal legge grunnlag for å utvikle kompetanse om risikovurderinger, sikkerhetstiltak, beredskapsarbeid og konflikthåndtering. Videre skal opplæringen fremme kompetanse om etikk og regelverk og helse, miljø og sikkerhet.

Dato Tid Ant, timer
21.05.24 16:00 – 22:00 6 timer
22.05.24 16:00 – 22:00 6 timer
23.05.24 16:00 – 22:00 6 timer
27.05.24 16:00 – 22:00 6 timer
28.05.24 16:00 – 22:00 6 timer
29.05.24 16:00 – 22:00 6 timer
30.05.24 16:00 – 22:00 6 timer
03.06.24 16:00 – 22:00 6 timer
04.06.24 16:00 – 22:00 6 timer
05.06.24 16:00 – 22:00 6 timer
06.06.24 16:00 – 22:00 6 timer
10.06.24 16:00 – 22:00 6 timer
11.06.24 16:00 – 22:00 6 timer
12.06.24 16:00 – 22:00 6 timer
13.06.24 16:00 – 22:00 6 timer
14.06.24 16:00 – 22:00 6 timer

Kjøp nå, betal senere!

Med delbetaling fra svea kan du velge å dele opp betalingen i månedlige innbetalinger. Vi tilbyr 6, 12, 24 og 36 måneders delbetaling – men du bestemmer hvor lang nedbetalingstid du ønsker.

Alle kursene

Vi arrangerer kontinuerlig kurs i 2023