PCM Security leverer sanitetspersonell til alle arrangement. Vi har Lege og personell som til daglig jobber i Akuttjenesten. Vi skreddersyr vår leveranse etter kundes behov og risikovurdering.

PCM Sanitet tilbyr komplette helsetjenester til:

  • store konserter / arrangement / events
  • VIP-oppdrag / kongresser
  • alle typer festivaler / treff
  • motorsport / høyenergisport (bil, båt, mc)
  • vintersportarrangement (ski, snowboard, twintip)
  • andre idrettsarrangement (sykkel, fotball, håndball m.m.)

Brann/Evakueringssplan og Ros Analyse

Public Control Management AS tilrettelegger og hjelper virksomheten med branndokumentasjon, brann og evakueringsøvelser samt generelt brannforebyggende arbeid.

Følger norsk lov og standard, vurdering av eksisterende tiltak. Forslag til forbedring og utbedringer/ nye brannforebyggende tiltak. Hjelp til å igangsette og effektuere.

PCM Security gjennomfører befaring og vurdering i samarbeid med virksomheten. Det utarbeides gjennomgående rapport med konkrete forslag etter befaringen.

Risikoanalyse: Public Control Management As Hjelper din bedrift i utførerelse av Ros analyse. Risikovurderingen gjennomføres ved å planlegge aktiviteter og/eller tiltak både ved etablering og ved endringer av eksisterende virksomhet. Uavhengig av formålet er det viktig at risikovurderingen tilpasses i tid slik at resultatet foreligger før beslutninger skal tas. HMS og avikshåndtering er tiltak.

Sanitetspersonell og helseberedskap

PCM Sanitet leverer sanitetspersonell til alle arrangement.
Vi har Lege og personell som til daglig jobber i Ambulansetjenesten.

PCM Sanitet leverer sanitetstjenester til alle arrangementer.
Vi skreddersyr vår leveranse etter kundes behov og risikovurdering.

PCM Sanitet tilbyr komplette helsetjenester til ulike arrangement.
Vi leverer helseberedskap ved arrangement som: