Legg igjen bekymringene på jobben, og la oss ta oss av sikkerheten. 

Vi sørger for inspeksjon og sikkerhet for din bedrift utenfor arbeidstid. Vårt fremste mål er å forebygge uønskede hendelser som innbrudd, hærverk, brann og vannlekkasjer. Våre ansatte vurderer og dokumenterer avvik som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko, bortviser uvedkommende og håndterer innbrudds- og brannalarmer. Mobilt vakthold gir deg en økt trygghet på tider av døgnet hvor virksomheten er sårbar. Vi tilpasser tjenesten selvsagt etter dine behov.

Våre vektere kan inspisere kontorer, industriområder, lagre og andre arbeidslokaler etter stengetid både utvendig og innvendig. Om ønskelig kan vi inspisere hver natt, eller i spesielle perioder.