Vekterkurs 

PCM Utdanning er etablert for å kunne tilby både kunder og ansatte muligheten til å ta nye og eksisterende kurs innenfor sikkerhet og restaurant bransjen. Påmelding: https://pcm.no/pcm-vekterutdanning/. Vi har økende oppdragsmengde og arrangerer derfor vekterkurs gjennom hele året og ved forespørsler.

Benytt deg av denne unike muligheten til å få formell vekterutdannelse!

Vi har økende oppdragsmengde og arrangerer derfor vekterkurs fortløpende.

Vi tilbyr profesjonelle kursholdere og meget gode muligheter for deltidsjobb og praksis etter endt utdannelse. Kurset består av 15 dager undervisning i klasserom, selvstudium via nett og teoribøker. Eksamen vil bli avholdt på siste kursdag.

For spørsmål, kontakt: Ronny Kristiansen på 922 83 278

Kurset omhandler blant annet:

 • Introduksjon til vekteryrke og sikkerhetsbransjen.
 • HMS
 • Kommunikasjon og Konflikthåndtering
 • Førstehjelp
 • Kulturforståelse og mangfold
 • Fysiske, manuelle administrative tiltak
 • Brannvern
 • Arbeidsmiljøloven, Jus,
 • Holdning og yrkesetikk,
 • Risikovurdering
 • Service og kvalitet
 • Beredskapsplaner
 • Rapportlære
 • Samarbeid med offentlige myndigheter
 • Alkohol medikamenter og narkotika

Der det står UNDERVISNING er det klasseromsundervisning i Sorgenfriveien 9, 7037 Trondheim. SELVSTUDIE: dette legger du opp selv, men det er viktig at du bruker tid på å lære det du skal gå gjennom. Dette for at du skal ha en bedre forutsetning for å bestå eksamen.

PRAKSIS: Den avtales med hver enkelt i løpet av kurset og tilpasses etter når det er praktisk mulig å få gjennomført denne.

Kurskalender for vekterkurs med oppstart 11 Januar. 2021

DATO BESKRIVELSE KLOKKESLETT TIMEANTALL
Mandag 11.01 Undervisning 16.00-22.00 6,0
Tirsdag 12.01 Undervisning 16.00-22.00 6,0
Onsdag 13.01 Undervisning 16.00-22.00 6,0
Torsdag 14.01 Undervisning 16.00-22.00 6,0
Mandag 18.01 Undervisning 16.00-22.00 6,0
Tirsdag 19.01 Undervisning 16.00-22.00 6,0
Onsdag 20.01 Undervisning 16.00-22.00 6,0
Torsdag 21.01 Undervisning 16.00-22.00 6,0
Mandag 25.01 Undervisning 16.00-22.00 6,0
Tirsdag 26.01 Undervisning 16.00-22.00 6,0
Onsdag 27.01 Undervisning 16.00-22.00 6,0
Torsdag 28.01 Undervisning 16.00-22.00 6,0
Mandag 01.02 Undervisning 16.00-22.00 6,0
Tirsdag 02.02 Undervisning 16.00-22.00 6,0
Onsdag 03.02 Undervisning 16.00-22.00 6,0

 

Kurskalender for vekterkurs med oppstart 3. Mars. 2021

DATO BESKRIVELSE KLOKKESLETT TIMEANTALL
Mandag 1.03 Undervisning 16.00-22.00 6,0
Tirsdag 2.03 Undervisning 16.00-22.00 6,0
Onsdag 3.03 Undervisning 16.00-22.00 6,0
Torsdag 4.03 Undervisning 16.00-22.00 6,0
Mandag 8.03 Undervisning 16.00-22.00 6,0
Tirsdag 9.03 Undervisning 16.00-22.00 6,0
Onsdag 10.03 Undervisning 16.00-22.00 6,0
Torsdag 11.03 Undervisning 16.00-22.00 6,0
Mandag 15.03 Undervisning 16.00-22.00 6,0
Tirsdag 16.03 Undervisning 16.00-22.00 6,0
Onsdag 17.03 Undervisning 16.00-22.00 6,0
Torsdag 18.03 Undervisning 16.00-22.00 6,0
Mandag 22.03 Undervisning 16.00-22.00 6,0
Tirsdag 23.03 Undervisning 16.00-22.00 6,0
Onsdag 24.03 Undervisning 16.00-22.00 6,0

 

Ordensvaktkurs for egenvakthold

Vi avholder Ordensvaktkurs for de som driver skjenkesteder med egenvakthold og de som ønsker å jobbe hos disse.

Kursdato: Ta kontakt.

Kurset omhandler:

• Kundebehandling, kommunikasjon, rusmidler
• Førstehjelp, pågripelses- og kontrollteknikker
• Alkoholloven og omsetning av alkoholholdige drikker
• Konflikthåndtering, brannvern
• Det juridiske rundt ordensvaktvirksomhet

Kommunikasjon og konflikthåndtering:

Konflikter forekommer på ulike nivåer, hos oss kan du lære hvordan du kan håndtere ulike scenarioer. Bli med på et lærerikt kurs i hvordan du kan håndtere og løse konflikter på en mest mulig optimal måte for deg og andre.

Kursinnhold:
Bli bevisst på egen og andres kommunikasjon og konfliktstil slik at du lykkes. Det er mulig å forebygge og løse konflikter, men det krever god non verbal og verbal fremtreden. På dette kurset lærer du hvordan man gjør dette og hvordan man skal bruke dette i ulike situasjoner Konfliktløsning krever både indre og ytre kommunikasjon. Målet med din egen kommunikasjon er å oppnå ønsket respons, ikke noe annet. Når man ikke lykkes med dette, må man endre sin egen kommunikasjon for å nå frem. Lær ulike teknikker og språkdrakter for å oppnå ønsket respons. Forelesning, diskusjon og oppgaver.

Kurset omfatter:

 • Ulike konflikt scenarier
 • Årsaker til at konflikter oppstår
 • Ulike konfliktstiler
 • Hvordan løse konflikter
 • Hvordan kommunisere i konflikter
 • Hvordan forebygge konflikter
 • Hvordan kan du bli bedre i konflikter

 FØRSTEHJELPSKURS

PCM Utdanning tilbyr kurs i Førstehjelp.

Førstehjelpskurs HLR & Hjertestarter

Innhold på kurset:

 • Hva er livreddende førstehjelp?
 • Varsling 1-1-3
 • Vurdering av et skadested
 • Bruk av beskyttelse
 • Frie luftveier
 • Pasientundersøkelse
 • Stabilt sideleie
 • Blokkerte luftveier
 • El – Skader
 • Hjerte-lunge-redning (HLR)
 • Bruk av hjertestarter

Førstehjelpskurs HLR & Hjertestarter er et tidseffektivt kurs som gir deg minimum av nødvendige førstehjelpskunnskaper for å håndtere livstruende nødsituasjoner. Du vil tilegne deg ferdigheter for å hjelpe personer som har satt noe fast i halsen, ikke puster eller har hjertestans. Du lærer du å følge de samme prioriteringene som ambulansepersonell og leger benytter, for å gi pasienten størst mulig sjanse til å overleve.

Førstehjelpskurs: Barn og spedbarn.

Førstehjelpskurs Barn & Spedbarn gir deg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter for å håndtere livstruende nødsituasjoner med barn og voksne. Du vil tilegne deg ferdigheter for å hjelpe barn og spedbarn, enten de er bevisste eller bevisstløse, ikke puster, har nakke-/ryggskader eller har alvorlige blødninger.

Innhold på kurset:

 • Hva er livreddende førstehjelp?
 • Varsling 1-1-3
 • Vurdering av et skadested
 • Bruk av beskyttelse
 • Frie luftveier
 • Pasientundersøkelse
 • Stabilt sideleie
 • Hjerte-lunge-redning barn
 • Hjerte-lunge-redning voksen
 • Blokkerte luftveier
 • Stanse blødninger
 • Behandle for sjokk
 • Nakke- og ryggskader
 • Forgiftninger

Kursene passer for:

 • Alle som ønsker nødvendige kunnskaper om førstehjelp
 • Alle som ønsker å repetere sine førstehjelpskunnskaper
 • Bedrifter og ansatte innen alle næringer
 • Bedrifter og ansatte som er lovpålagt førstehjelpsopplæring f.eks. lærere og ansatte i skoler, barnehager og skolefritidsordninger

Førstehjelpskurs: Voksen pasient

Innhold på kurset:

 • Hva er livreddende førstehjelp
 • Varsling 1-1-3
 • Vurdering av et skadested
 • Bruk av beskyttelse
 • Frie luftveier
 • Pasientundersøkelse
 • Stabilt sideleie
 • Hjerte-lunge-redning voksen
 • Blokkerte luftveier
 • Stanse blødninger
 • Behandle for sjokk
 • Nakke- og ryggskader
 • El – Skader
 • Bruk av hjertestarter (valgfritt)

Førstehjelpskurs Voksen gir deg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter for å håndtere livstruende nødsituasjoner med voksne personer (fra pubertetsalder og oppover). Du vil tilegne deg ferdigheter for å hjelpe voksne personer, enten de er bevisste eller bevisstløse, ikke puster, har nakke-/ryggskader eller har alvorlige blødninger. Du lærer du å følge de samme prioriteringene som ambulansepersonell og leger benytter, for å gi pasienten størst mulig sjanse til å overleve.

Vi har maksimum 3-4 personer pr. øvingsdukke, slik at alle deltakerne får tilstrekkelig trening i hjerte-lunge-redning (HLR). Det er lagt opp til minimum av teori, da vi bruker mesteparten av tiden til praktisk trening.

– Vi tilpasser kurset etter lovkrav for bedriften

Pågrunn av stor pågang har vi bindende påmelding på våre kurs.

For mer informasjon kan man ta kontakt med:

Fagansvarlig / prosjektleder
Ronny Kristiansen
E-post: ronny@pcm.no
Mobil: 92283278