PCM Utdanning

Vekterkurs 

PCM Utdanning er etablert for å kunne tilby både kunder og ansatte muligheten til å ta nye og eksisterende kurs innenfor sikkerhet og restaurant bransjen. Vekterkurs 6 september 2019. Påmelding: http://pcm.no/pcm-vekterutdanning/. Vi har økende oppdragsmengde og arrangerer derfor vekterkurs gjennom hele året og ved forespørsler.

Benytt deg av denne unike muligheten til å få formell vekterutdannelse!

Vi har økende oppdragsmengde og arrangerer derfor vekterkurs 16. september og 4 november.

Vi tilbyr profesjonell kursholder og meget gode muligheter for deltidsjobb og praksis etter endt utdannelse. Kurset består av 12 dager undervisning i klasserom etterfulgt av selvstudie via nett og teoribøker. Eksamen vil bli avholdt i etterkant.

For spørsmål, kontakt: Ronny Kristiansen på 922 83 278

Kurset omhandler blant annet:

 • Introduksjon til vekteryrke og sikkerhetsbransjen.
 • HMS
 • Kommunikasjon og Konflikthåndtering
 • Førstehjelp
 • Kulturforståelse og mangfold
 • Fysiske, manuelle administrative tiltak
 • Brannvern
 • Arbeidsmiljøloven, Jus,
 • Holdning og  yrkesetikk,
 • Risikovurdering
 • Service og kvalitet
 • Beredskapsplaner
 • Rapportlære
 • Samarbeid med offentlige myndigheter
 • Alkohol medikamenter og narkotika

Der det står UNDERVISNING er det klasseromsundervisning i hos Vinje Transport i Nardoveien 4 i Trondheim. SELVSTUDIE: dette legger du opp selv, men det er viktig at du bruker tid på å lære det du skal gå gjennom. Dette for at du skal ha en bedre forutsetning for å bestå eksamen.

PRAKSIS: Den avtales med hver enkelt i løpet av kurset og tilpasses etter når det er praktisk mulig å få gjennomført denne.

Kurskalender for vekterkurs med oppstart 13. januar

DATO BESKRIVELSE KLOKKESLETT TIMEANTALL
Mandag 13.01 Undervisning 16.00-22.00 6,0
Tirsdag 14.01 Undervisning 16.00-22.00 6,0
Onsdag 15.01 Undervisning 16.00-22.00 6,0
Torsdag 16.01 Undervisning 16.00-22.00 6,0
Mandag 20.01 Undervisning 16.00-22.00 6,0
Tirsdag 21.01 Undervisning 16.00-22.00 6,0
Onsdag 22.01 Undervisning 16.00-22.00 6,0
Torsdag 23.01 Undervisning 16.00-22.00 6,0
Mandag 27.01 Undervisning 16.00-22.00 6,0
Tirsdag 28.01 Undervisning 16.00-22.00 6,0
Onsdag 29.01 Undervisning 16.00-22.00 6,0
Torsdag 30.01 Undervisning 16.00-22.00 6,0
Mandag 03.02 Undervisning 16.00-22.00 6,0
Tirsdag 04.02 Undervisning 16.00-22.00 6,0
Onsdag 05.02 Undervisning 16.00-22.00 6,0

 

Ordensvaktkurs for egenvakthold

Vi avholder Ordensvaktkurs for de som driver skjenkesteder med egenvakthold og de som ønsker å jobbe hos disse.

Kursdato: Ta kontakt.

Kurset omhandler:

• Kundebehandling, kommunikasjon, rusmidler
• Førstehjelp, pågripelses- og kontrollteknikker
• Alkoholloven og omsetning av alkoholholdige drikker
• Konflikthåndtering, brannvern
• Det juridiske rundt ordensvaktvirksomhet

Kommunikasjon og konflikthåndtering:

Konflikter forekommer på ulike nivåer, hos oss kan du lære hvordan du kan håndtere ulike scenarioer. Bli med på et lærerikt kurs i hvordan du kan håndtere og løse konflikter på en mest mulig optimal måte for deg og andre.

Kursinnhold:
Bli bevisst på egen og andres kommunikasjon og konfliktstil slik at du lykkes. Det er mulig å forebygge og løse konflikter, men det krever god non verbal og verbal fremtreden. På dette kurset lærer du hvordan man gjør dette og hvordan man skal bruke dette i ulike situasjoner Konfliktløsning krever både indre og ytre kommunikasjon. Målet med din egen kommunikasjon er å oppnå ønsket respons, ikke noe annet. Når man ikke lykkes med dette, må man endre sin egen kommunikasjon for å nå frem. Lær ulike teknikker og språkdrakter for å oppnå ønsket respons. Forelesning, diskusjon og oppgaver.

Kurset omfatter:

 • Ulike konflikt scenarier
 • Årsaker til at konflikter oppstår
 • Ulike konfliktstiler
 • Hvordan løse konflikter
 • Hvordan kommunisere i konflikter
 • Hvordan forebygge konflikter
 • Hvordan kan du bli bedre i konflikter

 FØRSTEHJELPSKURS

PCM Utdanning tilbyr kurs i Førstehjelp.

Førstehjelpskurs HLR & Hjertestarter

Innhold på kurset:

 • Hva er livreddende førstehjelp?
 • Varsling 1-1-3
 • Vurdering av et skadested
 • Bruk av beskyttelse
 • Frie luftveier
 • Pasientundersøkelse
 • Stabilt sideleie
 • Blokkerte luftveier
 • El – Skader
 • Hjerte-lunge-redning (HLR)
 • Bruk av hjertestarter

Førstehjelpskurs HLR & Hjertestarter er et tidseffektivt kurs som gir deg minimum av nødvendige førstehjelpskunnskaper for å håndtere livstruende nødsituasjoner. Du vil tilegne deg ferdigheter for å hjelpe personer som har satt noe fast i halsen, ikke puster eller har hjertestans. Du lærer du å følge de samme prioriteringene som ambulansepersonell og leger benytter, for å gi pasienten størst mulig sjanse til å overleve.

Førstehjelpskurs: Barn og spedbarn.

Førstehjelpskurs Barn & Spedbarn gir deg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter for å håndtere livstruende nødsituasjoner med barn og voksne. Du vil tilegne deg ferdigheter for å hjelpe barn og spedbarn, enten de er bevisste eller bevisstløse, ikke puster, har nakke-/ryggskader eller har alvorlige blødninger.

Innhold på kurset:

 • Hva er livreddende førstehjelp?
 • Varsling 1-1-3
 • Vurdering av et skadested
 • Bruk av beskyttelse
 • Frie luftveier
 • Pasientundersøkelse
 • Stabilt sideleie
 • Hjerte-lunge-redning barn
 • Hjerte-lunge-redning voksen
 • Blokkerte luftveier
 • Stanse blødninger
 • Behandle for sjokk
 • Nakke- og ryggskader
 • Forgiftninger

Kursene passer for:

 • Alle som ønsker nødvendige kunnskaper om førstehjelp
 • Alle som ønsker å repetere sine førstehjelpskunnskaper
 • Bedrifter og ansatte innen alle næringer
 • Bedrifter og ansatte som er lovpålagt førstehjelpsopplæring f.eks. lærere og ansatte i skoler, barnehager og skolefritidsordninger

Førstehjelpskurs: Voksen pasient

Innhold på kurset:

 • Hva er livreddende førstehjelp
 • Varsling 1-1-3
 • Vurdering av et skadested
 • Bruk av beskyttelse
 • Frie luftveier
 • Pasientundersøkelse
 • Stabilt sideleie
 • Hjerte-lunge-redning voksen
 • Blokkerte luftveier
 • Stanse blødninger
 • Behandle for sjokk
 • Nakke- og ryggskader
 • El – Skader
 • Bruk av hjertestarter (valgfritt)

Førstehjelpskurs Voksen gir deg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter for å håndtere livstruende nødsituasjoner med voksne personer (fra pubertetsalder og oppover). Du vil tilegne deg ferdigheter for å hjelpe voksne personer, enten de er bevisste eller bevisstløse, ikke puster, har nakke-/ryggskader eller har alvorlige blødninger. Du lærer du å følge de samme prioriteringene som ambulansepersonell og leger benytter, for å gi pasienten størst mulig sjanse til å overleve.

Vi har maksimum 3-4 personer pr. øvingsdukke, slik at alle deltakerne får tilstrekkelig trening i hjerte-lunge-redning (HLR). Det er lagt opp til minimum av teori, da vi bruker mesteparten av tiden til praktisk trening.

– Vi tilpasser kurset etter lovkrav for bedriften

Pågrunn av stor pågang har vi bindende påmelding på våre kurs.

For mer informasjon kan man ta kontakt med:

Fagansvarlig / prosjektleder
Ronny Kristiansen
E-post: ronny@pcm.no
Mobil: 92283278